buu
China
Following: 0   |   Followers: 1   |   Posts: 1
203       0
【執定行李出發啦】鹿兒島 Kagoshima
Jan 14, 2017 00:09 | buu | 日本,九州,鹿兒島
鹿兒島 (Kagoshima) 位於日本九州最南端,係南九州既中心城市。鹿兒島縣由 605 個大小不一既小島所組成,當中包括日本首個登記為世界遺產既屋久島、仍然活躍既櫻島火山,同埋日本航空太空中心既所在地種子島。鹿兒島縣與宮崎縣同熊本縣相連,所以普遍遊客都鍾意將呢三個縣編成佢地既南九州行程。而鹿兒島縣大致可以分為11個主要部份(網上圖片)今次旅程主要會圍繞熱門旅遊地點:鹿兒島市,櫻島,指宿 鹿兒島市一開始緊係先講下當地交通啦!機場 至 市區你可以係呢個網搵到當地巴士公司既巴士時刻表,咁就可以計準時間上車啦~http://koj-ab.co.jp/hant/ground-transp ..